Published: 2019-05-05

CORROSION ASSESSMENT OF SINTER DUPLEX STAINLESS STEEL COMPOSITES IN PINEAPPLE JUICE EXTRACT

O OLANIRAN, J O BORODE, A E AFOLABI, P A OLUBAMBI, B A OLANIRAN, D O FOLORUNSO

80-89

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS STUDY OF OIL EXTRACTED FROM RAFFIA PALM SEED

O P FAPETU, A O AKINOLA, L L LAJIDE, A B OSASONA

102-114